Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đặt lu dưới bùn bắt cá đồng ăn Tết ở miền Tây

Giáp Tết, nước dưới các con kênh rạch bắt đầu cạn, người dân ở Cà Mau dùng lu chứa nước đặt dưới dưới bùn làm bẫy cho cá trườn vào.

[presscloud]http://media.nghean24h.vn/video/2018/02/10/dat_bay_ham_bat_ca_dong_an_tet_o_mien_tay_1518164819.mp4[/presscloud]